Registrace

Dobrý den!

těší nás váš zájem o projekt “Pošli to dál” a děkujeme že jste se rozhodli zúčastnit charitativního běhu a pomoci tak Matýskovi!

Startovné za dospělého je 300,- Kč a za dítě 50,- Kč. 

Vyberte tratě které chcete běžet. Každý závodník se muže zúčastnit i více závodů
Podmínky účasti a pravidla běžeckého závodu „POŠLI TO DÁL“

Účastníkem běžeckého závodu „POŠLI TO DÁL“ může být osoba, která splní následující podmínky:

Vyplní přihlašovací formulář uvedený na internetové stránce www.chodskanadeje.cz. Vyplnění elektronické přihlášky nahrazuje písemný podpis účastníka na papírové přihlášce. Účastník tím potvrzuje níže uvedená pravidla závodu.
Potvrdí podmínky – pravidla závodu zaškrtnutím kolonky při on-line registraci.
Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost.
Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí.
Pravidla závodu
Závod „POŠLI TO DÁL“ se řídí těmito pravidly:

Ve všech sporných případech neuvedených v pravidlech bude rozhodovat komise rozhodčích po konzultaci s pořadatelem. Právo na start mají individuální závodníci.
Vítězi v jednotlivých kategoriích a celkové klasifikaci se stávají závodníci, kteří v nejkratším možném čase proběhnou trasu závodu.
Start bude hromadný na výstřel.
Trasa bude označena a zajištěna organizátory a zdravotníky.
Věcné ceny obdrží 3 nejlepší individuální závodníci v jednotlivých kategoriích. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit časový harmonogram programu bez udání důvodu.
Diskvalifikace
znečišťování trati a přírody (odpadky možno vyhazovat pouze na místa k tomu určená), nedodržení zásad fair play, nesportovní chování, tlačení nebo tahání s cizí pomocí, nedodržování pravidel silničního provozu. V případě diskvalifikace pořadatel nevrací startovné.
• Odstoupení ze závodu: Závodník, který chce odstoupit v průběhu závodu, nezáleží přitom na příčinách jeho odstoupení, je povinen toto nahlásit u pořadatele. V případě, že odstoupí ze závodu během závodu, je nutné tuto skutečnost pak ohlásit na startu u pořadatele.
• Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
Organizátoři
Pořadatel a všechny osoby s ním spolupracující a také osoby spojené s přípravou a organizací závodu nenesou odpovědnost ve vztahu k účastníkům za škody osobní, věcné a majetkové, které vzniknou před, v průběhu nebo po závodě. Účastníci startují na vlastní odpovědnost. Účastníci nesou odpovědnost osobní i právní, za všechny způsobené škody. Prostřednictvím tohoto prohlášení se účastník zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele, nebo jeho pověřených zástupců, v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti se závody. Beru na vědomí, že budu dodržovat nařízení a pokyny pořadatele a dbát slušnému chování. Souhlasím s podmínkami účasti a přihlašuji se tímto na závody.

Zásady ochrany osobních údajů dle článku 13 (popř. 14) GDPR
Aby byla úroveň závodu „POŠLI TO DÁL“ co nejvyšší, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k této akci je Chodská naděje z.s., Oprechtice 69, 34401 Zahořany, IČO: 08083126, telefon: 734200757, e-mail: dvencel@seznam.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Vyřízení registrace na závod a řešení případných reklamací.
Abychom Vám mohli odesílat aktuální newslettery a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, pohlaví, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo.
Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu 5 let. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Závodník souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů.